Narose nakubabaje

Narose nakubabaje

Inzozi zirananira

Inzira zirasibama

Inzogera ziranzirika

Inzaratsi ziranseka.

Narose nakubabaje

Amalira atemba ava mu ijuru

Amananiza aza agwa nk’ijoro

Amata yanga kwera nk’ijabo

Amatindi ambana menshi nk’ijana

Narose nakubabaje

Ndicara ndinaga

Ndangije ndimyoza

Ndirya ndimara

Ndemera ndibaza

Nti ariko ubundi nakubabariza iki?

Narose nakubabaje

Umuntu arakomanga

Nanjye ndikanga

Ati ndangukanguye

Nti umbujije gukungura.

Umvanye ahari hangaraguye

Nti ndose nakubabaje.

Ati ibaze nawe byabaye?

Ati narira ngahwera

Naryama ngahwana

Nashavura ngahangayika

Nakwemera ngahugabana

Nakwihisha ngahirimbira.

Dutana umutwe

Dutana umuco

Dutembagarira aho

Turaturika turaseka.

Inzozi mbi ntizibura

Narose nakubabaje

Ni ukuri ndabihirwa

Ariko uranzazamuye

Ndongeye nemera ko

Kugukunda byo ntabirota.

 

2 Comments

Leave a Reply